• Situační výkres
  Situační výkres
 • Perspektiva - hlavní
  Perspektiva - hlavní
 • Kolumbárium
  Kolumbárium
 • Hlavní vstup na hřbitov
  Hlavní vstup na hřbitov
 • Alternativní pohřbívání - pietní místo
  Alternativní pohřbívání - pietní místo

Situační výkres
Perspektiva - hlavní
Kolumbárium
Hlavní vstup na hřbitov
Alternativní pohřbívání - pietní místo

Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava v Praze-Suchdole

Praha - Suchdol

Architektonická soutěž, 2017


Provoz kaple sv. Václava, Suchdolského sadu a hřbitova se v některých ohledech doplňují, v určitých bodech se provozy výrazně liší. Prostor hřbitova je proto od kaple a sadu oddělený. Hranici tvoří cesta ke Kozím hřbetům. Samostatnou částí hřbitova je prostor pro alternativní pohřbívání. Hlavní část parkoviště umístěná v severovýchodním rohu řešeného prostoru, skrytá pod terénním zlomem.