Světelná laboratoř


Účelem mobilního objektu světelné laboratoře bude měření účinků přirozeného osvětlení v různých podmínkách a na různých místech v rámci výzkumných projektů FA ČVUT.
Vnitřní rozměry mobilního objektu odpovídají parametrům běžné obytné místnosti. Mobilní objekt je řešený jako lehká dřevěná konstrukce osazená na typizovaném přívěsu. Při navrhování je využito nástrojů BIM.
Návrh vznikl jako součást vědeckého projektu podpořeného granty SGS21/073/OHK1/1T/15 a SGS22/117/OHK1/2T/15. Autorský tým je složený ze studentů a zaměstnanců fakulty architektury a fakutly stavební ČVUT.
Další fází tohoto projektu bude realizace světelné laboratoře.

Autorský tým:
Ing. arch. Jonáš Jakůbek
Ing. arch. Martin Majna
Doc. ing. Lenka Prokopová, Ph.D.
Ing. Ondřej Zobal, Ph.D.
Ing. arch. Marek Pavlas, Ph.D.