• Perspektiva
    Perspektiva

Perspektiva

Srovnávací studie Passage Frequel

FA ČVUT - 2014


Projekt řešený na akademické úrovni v rámci postgraduálního studijního programu na FA ČVUT se zabývá porovnáním konstrukčních variant šestipodlažního objektu bytového domu navrženého ve dvou konstrukčních variantách – tradiční zděná konstrukce a konstrukce z vrstvených dřevěných panelů CLT.

Hodnotícím kritériem projektu je porovnání konstrukčních variant z hlediska vlivů na životní prostředí. Základním nástrojem pro toto posouzení je katalog stavebních materiálů Envimat.

Cílem návrhu je mimo jiné ukázat, že i při dodržení přísných požárnících norem platných v CŘ, je možné realizovat vícepodlažní budovy s nosnou konstrukcí na bázi dřeva.