Sluneční lázně

Českokrumlovsko


Záměr nového využití území vychází ze snahy o výraznější začlenění lokality do života obce. Hlavní náplní jsou sluneční lázně – kavárna s vnitřní a venkovní saunou a další přidružené provozy – sluneční terasa, „plovárna“, přístav pro kánoe…