• Perspektiva 01
  Perspektiva 01
 • Perspektiva 02
  Perspektiva 02
 • Model
  Model
 • Situace
  Situace
 • Půdorys 1. NP
  Půdorys 1. NP
 • Půdorys 2. NP
  Půdorys 2. NP
 • Příčný řez
  Příčný řez
 • Pohled - západní
  Pohled - západní

Perspektiva 01
Perspektiva 02
Model
Situace
Půdorys 1. NP
Půdorys 2. NP
Příčný řez
Pohled - západní

Rekonstrukce centra neformálního vzdělávání "Na Kopečku"

Hodoňovice

Dokumentace pro stvební povolení - změna stavby 1/2015


Projekt se zabývá návrhem Salesiánského centra neformálního vzdělávání "Na Kopečku" v Hodoňovicích určeného zejména pro víkendové a prázdninové akce pro děti a mládež.

Umístění novostavby je navrženo tak, aby byla budova v blízkosti stávajícího hlavního vstupu na pozemek. Zároveň tvoří budova jednotný urbanistický celek s objektem stávajících garáží. Na pozemku je dále umístěno dětské hřiště a travnatá plocha pro míčové hry. Pozice stávajících vstupů/vjezdů zůstává beze změn.

Budova Salesiánského střediska je určena pro užívání třiceti osobami. V přízemí jsou umístěny hlavní společné prostory - jídelna, herna a kaple. Z jídelny a herny je přímý vstup na zahradu. Prostor před hlavní západní fasádou je využit jako terasa s pergolou s možností zastínění stahovacím baldachýnem.

Konstrukční systém budovy Salesiánského centra je zděný, stropy železobetonové monolitické, případně prefabrikované. Kaple je navržená jako dřevěná konstrukce. Systém vytápění využívá plynového kotle s doplňkovým vytápěním dřevem. Na střeše je počítáno s umístěním solárních kolektorů.