• Situace
    Situace
  • Půdorys 1NP
    Půdorys 1NP
  • Půdorys 2NP
    Půdorys 2NP

Situace
Půdorys 1NP
Půdorys 2NP

Rodinný dům - Stará Boleslav

Architektonická studie - 2015


Pozemek

Pozemek pro navržený rodinný dům je součástí plánované nové zástavby na kraji Staré Boleslavi. Parcelu tvoří rohový pozemek na okraji vznikající kolonie rodinných domů. Příjezd k pozemku je ve východní části. Východní a severní hranice sousedí s veřejnou komunikací. Na západní straně pozemku je park, na jihu se nachází parcela pro sousední rodinný dům. Pozemek je rovinný, stejně jako celá lokalita.

Architektonické řešení

Rodinný dům je navržený jako dvoupodlažní stavba členěná do dvou základních hmot, jejichž půdorysný tvar vychází z charakteru pozemku. Dům je zároveň orientovaný dle světových stran. U hlavní hmoty je pro fasádu využita zejména omítka a je zakončena sedlovou střechou. Menší „kvádr“ má dřevěný venkovní obklad a plochou střechu. Obě hmoty spolu kontrastují, dohromady ale vytvářejí jeden celek.

Hlavní společné prostory se nachází v přízemí, odkud je vstup na terasu a na zahradu. Dům je určen pro obývání rodinou s třemi dětmi.

Parkování je řešeno pomocí otevřeného přístřešku. Na pozemku je zajištěno parkování pro dva automobily.

Konstrukce

Konstrukce domu je dřevěná, využívá masivní vrstvené panely systému Novatop. Strop je trámový s prkenným záklopem. V interiéru budou určené plochy nosné konstrukce přiznány jako pohledové.