Rodinný dům - Praha, Vokovice


Koncept rodinného domu ve Vokovicích vychází ze snahy o respektování architektonického řešení rodinných domů příslušné lokality. Půdorysně tvoří dům jednoduchý obdélný tvar, dům je zakončen mansardovou střechou. Dům obsahuje suterén s technickým zázemím, dvě obytná podlaží – přízemí+podkroví a půdu.

Suterén tvoří železobetonový monolit, konstrukce nadzemní části je dřevěná. Fasádu tvoří omítka doplněná plochami s dřevěným a plechovým obkladem.

Krytina je provedena z betonových tašek.

Výška hřebene a římsy odpovídá okolní zástavbě rodinných domů.