RD - Rajský Vrch

Praha, Černý Most


Rodinný dům je navržený jako dvoupodlažní dřevostavba určená pro obývání tříčlennou rodinou. Centrem domu je atrium v patře, které formuje celkové hmotové a dispoziční řešení objektu. Atrium umožňuje pronikání světla hlouběji do dispozice domu. Pro letní měsíce se počítá s ochranou oken proti slunci pomocí venkovních stínících prvků.
Nosnou konstrukci domu tvoří stěnové vrstvenné masivní dřevěné panely (CLT) v kombinaci s dřevěnými trámovými stropy.