Rodinný dům - Luka pod Medníkem

Luka pod Medníkem


Pozemek se nachází v klidné oblasti obce Luka pod Medníkem.

Pozemek je výrazně svažitý, má úzký a protáhlý tvar. Přístup k pozemku je ze dvou kratších stran. Horní přístup je na severovýchodní straně pozemku, spodní přístup se nachází na jihozápadní straně pozemku. Na jihozápadní straně pozemku se nachází stávající objekt garáže. Na severovýchodní straně pozemku je navržena novostavba rodinného domu. Dále je navržena úprava stávající garáže.

Navržený rodinný dům respektuje morfologii pozemku. Nachází se v jeho horní části, díky čemuž nabízí výhledy do okolí. Dům má úzký podélný tvar, což odpovídá tvaru pozemku. Před domem je umístěna zpevněná plocha pro parkování dvou osobních automobilů.

Rodinný dům obsahuje jedno podzemní a jedno nadzemní podlaží. Objekt má plochou střechu. Severozápadní fasáda je velkoryse prosklená a nabízí výhledy do okolí. Charakteristickým architektonickým prvkem je předsazený balkon s pergolou na severozápadní fasádě a stěna z pohledového železobetonu s rozměrným kruhovém otvorem, která tvoří optické oddělení od sousedního pozemku. Pod balkonem je umístěna terasa, na kterou navazuje venkovní bazén.

Dům je navržený jako zděná budova, fasádu tvoří omítka s bílým odstínem.

Okna a vstupní dveře jsou dřevěná, barva rámu antracit. Rovněž veškeré prvky oplechování a zámečnické prvky budou řešeny v odstínu antracit.