Rekreační objekt - Předenice


Pozemek se nachází ve velice klidné oblasti obce Předenice blízko Plzně. Dle platného územního plánu se pozemek nachází ve funkční ploše: Plochy individuální rekreace. Pozemek je výrazně svažitý s velkým množstvím vzrostlé zeleně. Navržený rekreační objekt je umístěný k západní hranici pozemku v horní části zahrady. Pozice objektu je zvolená tak, aby poskytovala velkorysý výhled do zahrady a okolí a také aby navržený objekt respektoval stávající vzrostlou zeleň. Při volbě pozice rekreačního objektu byla zároveň důležitá orientace ke světovým stranám a snaha o docílení co nejkratší příjezdové komunikace.

Navržený objekt má vzhledem k rozměrům pozemku a jeho morfologii výrazně podlouhlý tvar. Delší stranou je umístěn rovnoběžně s vrstevnicemi, aby byly minimalizované výkopové práce a výškové rozdíly navazujícího terénu.

Budova je navržená jako lehká rámová dřevostavba založená na zemních vrutech. Toto řešení je ve velké míře zvolené z důvodu možností realizace stavby a obtížného přístupu pro větší techniku.

Rekreační objekt má tradiční tvar se sedlovou střechou, avšak ztvárnění tohoto klasického tvaru je soudobé.