• Půdorysy - návrh
    Půdorysy - návrh
  • Půdorysy - původní stav
    Půdorysy - původní stav

Půdorysy - návrh
Půdorysy - původní stav

Rekonstrukce vily Jitka

Praha, Vokovice

Realizace - 2008


Rodinný dům se nachází v malebné zástavbě rodinných domů v Praze - Vokovicích v zástavbě z období první republiky. Prvním bodem rekonstrukce bylo odstranění dřívějších necitlivých stavebních úprav provedených v několika obdobích. Dále došlo k úpravě stávajícího dispozičního řešení. Úprava dispozice se týkala zejména prvního patra a jeho propojení s podkrovím. V rámci návrhu byl kladen důraz na zachování původních detailů z období první republiky.