Rekonstrukce dvou finských domků - Nymburk


Dům se nachází v kolonii tzv. finských domků na okraji Nymburka. Tato kolonie si ve velké míře zachovala svůj původní charakter z doby vzniku, předpokládáme zhruba z období padesátých let dvacátého století. Nedošlo k necitlivému zvyšování či jinému zvětšování většiny domků. Lokalita si zachovala ucelený charakter, který je daný rozmanitostí ve ztvárnění domků s jednotným hmotovým a dispozičním řešením.

Řešený objekt představuje dvojdům na okraji této lokality Konstrukce domu nejeví výrazné poškození. Technologické vybavení domu je značně zastaralé. Navržená rekonstrukce počítá se zachováním nosné konstrukce domu - stěn, stropu i krovu a nahrazením všech ostatních nenosných částí domu. Bude provedena nová skladba všech obvodových i vnitřních konstrukcí. Zároveň dojde k propojení obou domů a k přeřešení stávající dispozice.

Stávající půdorysné rozměry a celkové hmotové řešení domu budou zachovány. Cílem rekonstrukce je vtisknout domu soudobý vzhled avšak nenarušit jedinečný charakter místa.

Před další projekční fází je nutné provést sondy v potřebném počtu. Zároveň je nutná prohlídka objektu statikem.