Interiér roubenky, Velká Lhota


Roubenka ve Velké Lhotě je novostavbou kombinující tradiční konstrukci a soudobý architektonický výraz. Návrh interiéru vychází ze snahy o zachování dřevěných prvků konstrukce, které prostoru dominují.