• Půdorys, pohled
    Půdorys, pohled
  • Řez, schema konstrukce
    Řez, schema konstrukce
  • Axonometrie
    Axonometrie

Půdorys, pohled
Řez, schema konstrukce
Axonometrie

H&M Elements, Colours of Ostrava 2019


Návštěvnická zóna je po celé délce otevřená pro kolemjdoucí návštěvníky festivalu. Zahrnuje čtyři elementy, čtyři živly, kterým jsou vyhrazeny samostatné pavilonky. Pátým elementem je hlavní část návštěvnické zóny s barem, prostorem pro DJ a různorodé akce a párty. Kolem jednotlivých elementů jsou navěšeny další prostory „pokoje“ s různorodým charakterem. Celou zónou prochází koridor, který propojuje jednotlivé elementy v harmonický celek.

Zóna H&M je navržena tak, aby byla celá konstrukce maximálně recyklovatelná, aby odpovídala směřování k trvalé udržitelnosti. Základním stavebním prvkem je masivní dřevěné prkno. Dřevo je plně recyklovatelný materiál. Stromy během svého růstu spotřebovávají oxid uhličitý a produkují kyslík. Dřevo je zvoleno jako unikátní přírodní materiál, který nezatěžuje životní prostředí. Na použitých prknech bude provedeno minimum zásahů a úprav tak, aby mohla být po demontáži opět použita pro jiné účely. Jednou z možností budoucího využití konstrukce se nabízí umístění samostatných „elementů“ například pro školky nebo ve veřejném prostoru.

Autoři návrhu:

Ing arch. Kateřina Margoldová
Ing. arch. Marek Pavlas, Ph. D.