• Perspektiva 01
    Perspektiva 01
  • Perspektiva 02
    Perspektiva 02

Perspektiva 01
Perspektiva 02

Bytový dům, Praha - Vršovice


Návrh úpravy exteriéru bytového domu

Autoři:
Ing. et Ing.arch Lukáš Janout, Ing. arch. Marek Pavlas