Rekonstrukce RD Vokovice, druhá fáze


Projekt je s odstupem deseti let druhou fází rekonstrukce rodinného domu v Praze -Vokovicích.
Hlavním důvodem pro stavební úpravu jsou prostorové potřeby rozrůstající se rodiny. Požadavkem bylo získání většího obytného prostoru.
Vokovice jsou rezidenční čtvrtí vystavěnou v období první republiky. Některé domy bohužel postupným přestavováním ztratily původní jednotný charakter. Návrh rekonstrukce je vedený snahou o hmotové zcelení domu. K objektu byla v padesátých letech doplněna přízemní přístavba, která působí jako přílepek k původní architektuře. Návrh tuto přístavbu začleňuje do objemu domu. Cílem je vytvořit homogenní celek, který domů navrací původní tvarosloví.