RD Stolany


Stolany jsou malou obcí v blízkosti Pardubic.
Řešený pozemek se nachází poblíž centra obce.
Navržený rodinný dům je přízemní stavbou s obytným podkrovím a sedlovou střechou. Tradiční tvar se sedlovou střechou je zvolený zejména z důvodu urbanistických vazeb na okolní zástavbu. Pro dosažení soudobého tvarosloví je navržena střecha řešena bez přesahu. Dům je určený pro komfortní bydlení pro čtyřčlennou rodinu. Směrem k příjezdové komunikaci je dům otevřený jen úzkými okny. Hlavní prosklené plochy jsou orientovány do zahrady.