• Perspektiva 01
    Perspektiva 01
  • Perspektiva 02
    Perspektiva 02
  • Perspektiva - skica
    Perspektiva - skica
  • Situační výkres
    Situační výkres
  • Půdorys 1NP
    Půdorys 1NP
  • Půdorys 2NP
    Půdorys 2NP

Perspektiva 01
Perspektiva 02
Perspektiva - skica
Situační výkres
Půdorys 1NP
Půdorys 2NP

Rekonstrukce roubenky na Kvildě


Roubenka na Kvildě představuje příklad tradiční zástavby horských Šumavských vesnic. Přízemí objektu je vyzděné z kamenných kvádrů, patro je roubené, krov s tradiční krovovou konstrukcí.

Ve stávajícím stavu trpí dům několika technickými vadami. Jedná se zejména o vysokou vlhkost, dále pak o nedostatečné tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí. Dále je nevhodné řešení exteriéru objektu, které výrazně neodpovídá původnímu charakteru stavby.

 V rámci navržené rekonstrukce dojde k celkovému přeřešení fasád a v přízemí bude vytvořen samostatný apartmán. Část stěn přízemí zejména s podružnými místnostmi bude nezateplená a bude obnaženo kamenné zdivo. Část s apartmánem bude zateplená kontaktním zateplovacím systémem, povrch bude tvořit omítka. Patro bude rovněž zatepleno a vnější povrch bude tvořit obklad dřevěnými šindeli. Dojde rovněž ke kompletní výměně oken. Díky zateplení objektu a výměně oken bude napraven stávající neutěšený stav fasád. Domu bude navráceno jeho původní tvarosloví doplněné o soudobý architektonický výraz.